หมวดหมู่ เมล็ดพันธุ์
product

ไร่เหมเวช

เมล็ดพันธุ์ จันทบุรี
150 120฿
product

เมล็ดพริก7สี

เมล็ดพันธุ์ เลย
30 20฿
product
30 20฿
product

เมล็ดเสาวรสหวาน

เมล็ดพันธุ์ เลย
30 20฿
product

เมล็ดพริกโจลอง

เมล็ดพันธุ์ เลย
30 20฿
product
30 20฿
product

เมล็ดดอกเทียนซ้อน

เมล็ดพันธุ์ ประจวบคีรีขันธ์
30 20฿
product

ต้นพันธ์ฟักแม้ว

เมล็ดพันธุ์
60 43฿
product

เมล็ดใบงาเกาหลี

เมล็ดพันธุ์
60 50฿
product

ต้นกระทือ

เมล็ดพันธุ์ ระยอง
60 50฿
product

เร่วหอม

เมล็ดพันธุ์ ระยอง
60 50฿
product

ต้นกระวาน

เมล็ดพันธุ์ ระยอง
60 50฿
product

หญ้า โคเชีย (BURNING BUSH KOCHIA)

เมล็ดพันธุ์ กทม.
120 100฿