ใหม่
product-image

กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม

฿200

฿230

มีสินค้า

ส่วนลดสินค้าจะอยู่ถึงวันที่ 25/04/2021

ข้อมูลสินค้า

กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม

กากเนื้อในเมล็ดปาล์์มวัตถุดิบอาหารสัตว์


ไมีมีข้อมูลรีวิว

ไมีมีข้อมูลเพาะปลูก

ไม่มีข้อมูลสายพันธุ์